Słomiany

Dwór

Dolina Pereł Kompleks Turystyczny Dolina Pereł Kompleks Turystyczny

Słomiany Dwór

W 1660 roku Krzysztof von Nostitz, sławny rycerz i ówczesny włodarz zamku Czocha przekazał część swych ziem (zwaną Hagenberg) dla osadnictwa czeskich egzulantów. Przybywający rzemieślnicy, osiedlający się na tych terenach w znacznym stopniu rozwijali lokalne rzemiosło, będąc fachowcami w zakresie tkactwa, bielenia płótna, garncarstwa oraz… warzenia piwa! W Słomianym Dworze dowiecie się, jak wyglądało ówczesne życie na Łużycach, gdzie podziały się perły z Kwisy, co łączy Dolinę Pereł z meksykańskim cesarzem oraz czym jest legendarna Lusatia Wutroba.