Přehrada

Dolina Pereł Kompleks Turystyczny Dolina Pereł Kompleks Turystyczny

Přehrada

Přehrada Leśniańska nacházející se v malebné lokalitě u údolí Kwisy nad vesnicí Leśna je nejstarší fungující přehradou v Polsku. Za svou existenci vděčí záplavám z roku 1897, které měly tragické důsledky. O rok později byla provedena geodetická měření a v roce 1901 byl položen základní kámen. Na stavbě po dobu čtyř let pracovalo téměř 450 osob. Dělníci byli přizvání z Rakouska a Itálie, a to vzhledem k jejich zkušenostem s ražbou tunelů. Ostatní méně náročné práce provádělo místní obyvatelstvo. V roce 1907 - dva roky po slavnostním otevření – na úpatí přehrady vznikla vodní elektrárna - nejstarší profesionální zařízení tohoto typu v Polsku.
Nejpůsobivějším prvkem celé konstrukce jsou určitě bezpečnostní přelivy (kašnové), které byly specifickým způsobem využity v seriálu “Tajemství šifrovací věže (Tajemnica Twierdzy Szyfrów)” Bogusława Wołoszańského.

Náklady na výstavbu: 2,634 mil. marek

2,634 mil. marek

Náklady na výstavbu

Výška zdi: 45 m

45 m

Výška zdi

Šířka u dna: 38 m

38 m

Šířka u dna

Šířka koruny: 8 m

8 m

Šířka koruny

Délka zdi: do 130 m

130 m

Délka zdi

Kubatura muru: 62 tis. m3

62 tis. m3

Kubatura muru

Maximální komprese vody: 15 mil. m3

15 mil. m3

Maximální komprese vody

Doba výstavby: 44 měsíců

44 měsíců

Doba výstavby

Pytlů cementu: 150000

150 tis.

Pytlů cementu