SLÁMĚNÝ

DVŮR

Pearl Valley - touristischer Komplex Pearl Valley - touristischer Komplex

SLÁMĚNÝ DVŮR

V roce 1660 Kryštof von Nostitz, slavný rytíř a tehdejší majitel zámku Czocha, předal část svého území (nazývanou jako Hagenberg) pro osídlení českými exulanty. Přicházející řemeslníci usazující se na tomto území ve značné míře rozvíjeli místní řemesla. Byli odborníky v oblasti tkalcovství, bělení plátna, hrnčířství a… vaření piva! Ve Słomianym Dworze se dozvíte, jak vypadal tehdejší život v Lužici, kam se poděly perly z Kwisy, co spojuje Údolí perel s mexickým císařem a co je to legendární Lusatia Wutroba.