Dolina Pereł Kompleks Turystyczny

Perły

Pierwsze wzmianki o perłach z Kwisy, od których dolina bierze swą nazwę, pochodzą z 1607 roku: „W piasku Kwisy łowią niekiedy rybacy perły, różne co do wielkości (…) Takie muszle znajdują się koło Czochy i koło Leśnej”. Sława kwiskich pereł dotarła nawet do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1612 roku w Krakowie wydana zostaje książką, w której wyczytać możemy: „…perły śliczne z Kwisy wyjmują, jako grochowe ziarna, tymi czasy…”. Łużyckie perły cieszyły się nie tylko ogromnym wzięciem, ale i osiągały niemałe ceny. W 1689 roku pewien kupiec nabył dwie wyłowione w pobliżu Leśnej perły, po czym sprzedał je Żydowi w Lipsku za 5 talarów. Ten zaś uzyskał za owe już 10 talarów. Stanowiło to wówczas 1/5 miesięcznych zarobków marszałka – najważniejszego ziemskiego urzędnika na Górnych Łużycach. Najbardziej znanym miejscem, w którym obrabiano perły był młyn w Lechowie (Hegenmuhle). Szlifiernia powstała tu w XVII wieku, a poza polerowaniem zajmowano się tu również mieleniem skorupy skójek. Otrzymywany proszek był poszukiwanym medykamentem, mającym leczyć wszelkie oparzenia.
Od 1621 roku połów pereł znajdował się w systemie tzw. regaliów, czyli należał do tych form działalności gospodarczej, które były zastrzeżone wyłącznie dla władcy. Do tego celu powoływano „elektorskich poławiaczy”, którzy wszystkie pozyskane przez siebie perły musieli dostarczać na dwór drezdeński.
W latach 20-tych XVIII wieku August II Mocny, władca Polski i Saksonii, zaniepokojony wieściami o szybkim zanikaniu perłoródek na Łużycach, wysłał nad Kwisę swoich poławiaczy, aby zbadali, jak się rzeczy naprawdę mają. Wkrótce donieśli oni swemu panu, iż mateczniki zastano mocno zniszczone. Skójki perłorodne przetrzebili nie tylko kłusownicy, ale i nieświadomi niczego wieśniacy. Otóż w latach kryzysów gospodarczych, wojen i głodu okoliczni chłopi używali małży rzecznych, w tym także perłoródek, do karmienia trzody chlewnej. Mogło więc dochodzić do przypadków „rzucania pereł przed wieprze”, tyle że w znaczeniu bardziej dosłownym. Zanotowano również przypadki konsumpcji perłoródek przez ludzi. Nic więc dziwnego, że król wydał edykt kategorycznie zabraniający połowu pereł. Trudno powiedzieć, jak zakaz ów był respektowany, gdyż w kolejnych dziesięcioleciach pojawiały się informacje o niezwykłych kolekcjach pochodzących z doliny Kwisy. Ostatnia wzmianka o czynnych stanowiskach perłoródki pochodzi z 1894 r. Przyczyn ustąpienia tych małży z naszego terenu było wiele. Niewątpliwie główna i pierwsza chronologicznie przyczyna to wielowiekowy rabunkowy połów. W wyniku urbanizacji wody bywały zanieczyszczane i zamulane przez nadmierny wyrąb lasów górskich. Reszty dokonały regulacje rzeki i drobnych cieków, drastycznie zubożając faunę i florę środowisk wodnych.

Dolina Pereł Kompleks Turystyczny

Dolina

„Drogę powrotną obrałem sobie przez Dolinę Kwisy, która z powodu brzegów wysokich na sto łokci, porośniętych wszelkiego rodzaju krzewami, drzewami liściastymi i czarnodrzewiem, z powodu bogatych trawiastych i ukwieconych łąk i z powodu krętego nurtu rzeki była tak romantyczną okolicą, że z trudem mógłbym sobie przypomnieć podobną…” – tymi słowami w 1782 roku lipski profesor Leske opisywał dolinę pomiędzy Leśną, a zamkiem Czocha, podczas swej podróży przez Górne Łużyce. Ziemie te, aż po ogrody miasta były niegdyś własnością panów zamku Czocha. W 1821 roku kupił je (wraz ze starą śląską wsią Beerberg) podpułkownik Hans August Freiherr von Bissing z rodu staro saskiego. Jak donoszą źródła, to on „pierwszy wydobył dolinę z niedostępności do korzyści życia”, jednak to jego syn, urodzony w roku 1800 baron Adolf von Bissing uzyskał niezapomniane zasługi dla udostępnienia doliny Kwisy. W czerwcu 1832 roku młody Adolf zaręczył się z córką włoskiego szlachcica - Marią Gotti. W swej szczęśliwej miłości stworzył plan poświęcenia narzeczonej pięknej części ojcowskiej posiadłości, która miał przejąć. Owego lata baron nakazał zbudować wędrowny szlak wiodący przez malowniczą dolinę. W pewnych odstępach utworzono miejsca do wypoczynku, których nazwy poświęcone były krewnym i przyjaciołom. Ukoronowaniem całego przedsięwzięcia miała być Skała Marii (Marien Fels), w której dedykacje własnoręcznie wykuwał sam Bissing. Wzdłuż szlaku wysadzano skały, oczyszczano ścieżki, odsłaniano majestatyczne gnejsowe urwiska.
Wieczorem 17 września 1832 roku Maria Gotti, która po raz pierwszy przybyła na włości, została uroczyście przyjęta i oprowadzona przez narzeczonego po dolinie. Przy poświęconej jej skale Marię witał radosny tłum, dziewczęta sypały przed nią kwiaty, a grupa mężczyzn, która pracowała przy budowie szlaków wręczyła jej wieniec spleciony z kwiatów ze zboczy doliny. Prace nad atrakcyjnością Doliny trwały przez kolejne lata. Powstała grota Erwina, Plac Królewski, domek korowy zagajnik Olgi oraz punkty widokowe Orle Skały. Po śmierci Adolfa w 1880 roku, potomkowie dochowali wierności jego dziełu. Trzy lata później powstał w Leśnej oddział Karkonoskiej Grupy Turystycznej, który w porozumieniu z właścicielami majątku opiekował się trasami wędrówek, miejscami odpoczynku i punktami widokowymi w dolinie Kwisy.
W 2020 roku, blisko 200 lat od tamtych wydarzeń oddajemy na Wasze ręce odtworzoną DOLINĘ PEREŁ – kompleks turystyczny skupiony wokół dzieła barona Adolfa von Bissing.

Zacznij zwiedzać
Dolina Pereł Kompleks Turystyczny

Mapa doliny

Jezioro Leśniańskie Zamek Czocha Restauracja Zielony Piec Rejsy stateczkami Zapora wodna Parking Leśna, Świeradów Zdrój Gryfów Śląski, Jelenia Góra Słomiany Dwór Dolina Pereł Kompleks Turystyczny